วัน-เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30 น.
เสาร์ 08:30-14:00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

กรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

ทัวร์รัสเซีย พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 1

Loading...
CODE SDTL190356 7วัน 5คืน
📍เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ 📍เมืองมอสโคว์ นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 📍เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย 📍พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 📍ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน 📍เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAN 📍ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างแรกของเมือง St.Petersburg ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ 📍เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก 📍ถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อค และนีโอคลาสิค 📍ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก 📍อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA พิเศษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น
📍อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
3 ดาว
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62
เริ่ม 58,900 บ.